Zicht op kansen en in actie!

Teamcoaching

Uniek concept: in 3 maanden meer Energie, Groei & Resultaat

Bekijk aanbod
Merkbaar
Meer energie in het team. Groei in teamvolwassenheid.
Praktisch
Voor iedereen toegankelijk op een praktische manier
Meetbaar
Wij committen ons aan het verbeteren van jouw bedrijfsresultaten

Wat wij voor jou kunnen doen?
Background

Verandermanagement voor jouw organisatie. Bouwen van teamresultaat. Wij zijn Architecten van Groei. Training, Coaching en Advies met energie! 

Gras groeit door het water te geven

Gras groeit niet door eraan te trekken. Inzicht is het antwoord op de vraag hoe tot verandering te komen. Inzicht geeft een vertrekpunt.
Een vertrekpunt maakt latere groei meetbaar. Je kracht kennen + DOEN = als water. Het geeft groei: een merk- en meetbaar resultaat.

Waarom kiezen voor ons?

Oplossingsgericht

Praktisch

Energiek!

Resultaat

Vol visie

Grensverleggend

Hoe wij te werk gaan

1. Kennismaking

Zicht op verbeterkansen

2. Teamscan

Inzichtelijk maken groeiambitie

3. Programma start

Training & Coaching

4. Resultaat

Monitoring op Resultaat. 

Aanbod

Teamworkshop

Kracht van energieke teams! Vertrekpunt. Gezamenlijke ambitie veilig in kaart

Teamcoaching

Boek merk- & meetbaar resultaat: Teamcoachprogramma 3 of 6 maanden

Portfolio / Recente Klantcases

Wel of niet voorwaarts
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Wel of niet voorwaarts

Situatie: Binnen dit team was er ongelijke inzet en betrokkenheid. Dit leverde een verstoorde relatie met de interne klant.  

 

Resultaat: Teamvolwassenheid groeide van disfuctioneel naar een zelforganiserend team). 

 

De interne klant was enorm tevreden over gegroeide samenwerking. Hoog in teamenergie en resultaat! 

Pestgedrag in team
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Pestgedrag in team

Situatie: In deze case was sprake van teamvergif door “pestgedrag."  Roddelen, buiten sluiten, negeren van elkaars kwaliteiten. Het teamresultaat bleef erg achter.

 

Resultaat: Binnen een maand was het team op orde.  Het team kwam daarna tot rust en ziekteverzuim verminderde. De doorlooptijd in productie werd bijna direct met 2 weken (op 13 weken) verkort en later nog eens met 4 weken! Hierdoor werden meerdere producties in het jaar voor klant mogelijk.

Druk, Druk, Druk
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Druk, druk, druk

Situatie:  Het team presteert weinig, geeft het aan “heel druk” te hebben. Ogenschijnlijk valt dit heel erg mee, er is veel ziekteverzuim en veel kijken naar/wachten op elkaar. 


Resultaat: Een nieuwe, meer gedragen, informele leider in team stond op. Hij kon na wat coaching het werkproces van continu verbeteren begeleiden. 

Meer resultaat, een sterker wordend team en minder emotioneel sentiment. Het ziekteverzuim nam af. 

arrow_drop_up arrow_drop_down