Zicht op kansen en in actie!

Teamcoaching

Uniek concept: in 3 maanden meer Energie, Groei & Resultaat

Bekijk aanbod

Merkbaar

Meer energie in het team. Groei in teamvolwassenheid.

Praktisch

Voor iedereen toegankelijk op een praktische manier

Meetbaar

Verbinding met het verbeteren van jouw bedrijfsresultaat
Verandermanagement voor jouw organisatie. Bouwen van teamresultaat. Wij zijn Architecten van Groei. Training, Coaching en Advies met energie! 

Gras groeit niet door eraan te trekken. Inzicht is het antwoord op de vraag hoe tot verandering te komen. Inzicht geeft een vertrekpunt.
Een vertrekpunt maakt latere groei meetbaar. Je kracht kennen + DOEN = als water. Het geeft groei: een merk- en meetbaar resultaat.

Oplossingsgericht

Praktisch

Energiek!

Resultaat

Vol visie

Grensverleggend

Zonder Corry hadden we dit nooit zo uitgebreid opgepakt.


En ik zeg je eerlijk: ik keek steeds uit naar onze teamgesprekken. Ze zijn over het algemeen gezellig en gemoedelijk, maar Corry voelt perfect aan wanneer het tijd is om je op de pijnbank te leggen en te confronteren met je gemakken en gewoontes, waar het team en jezelf onder lijden. En ook dan gebeurt dat op een bewonderenswaardige manier. Het is niet altijd leuk, maar jezelf verbeteren kan ook niet alleen maar leuk zijn.


Dat het team -zonder uitzondering- smacht naar meer ‘Corry’, zegt eigenlijk ook wel genoeg.
Dominique Pijnenburg - mede-eigenaar Noeste IJver

Zicht op verbeterkansen

Inzichtelijk maken groeiambitie
Training & Coaching

Monitoring op Resultaat. 

Teamworkshop

Kracht van energieke teams! Vertrekpunt. Gezamenlijke ambitie veilig in kaart

Teamcoaching

Boek merk- & meetbaar resultaat: Teamcoachprogramma 3 of 6 maanden

Wel of niet voorwaarts
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Situatie: Binnen dit team was er ongelijke inzet en betrokkenheid. Dit leverde een verstoorde relatie met de interne klant.  

 

Resultaat: Teamvolwassenheid groeide van disfuctioneel naar een zelforganiserend team). 

 

De interne klant was enorm tevreden over gegroeide samenwerking. Hoog in teamenergie en resultaat! 

Pestgedrag in team
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Situatie: In deze case was sprake van teamvergif door “pestgedrag."  Roddelen, buiten sluiten, negeren van elkaars kwaliteiten. Het teamresultaat bleef erg achter.

 

Resultaat: Binnen een maand was het team op orde.  Het team kwam daarna tot rust en ziekteverzuim verminderde. De doorlooptijd in productie werd bijna direct met 2 weken (op 13 weken) verkort en later nog eens met 4 weken!

Druk, Druk, Druk
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Situatie:  Het team presteert weinig, geeft het aan “heel druk” te hebben. Er was veel ziekteverzuim en veel kijken naar/wachten op elkaar. 


Resultaat: Een nieuwe, meer gedragen, informele leider in team stond op. Hij kon na wat coaching het werkproces van continu verbeteren begeleiden. 

Meer resultaat, een sterker wordend team en minder emotioneel sentiment. Het ziekteverzuim nam af.